Besluit omgevingsvergunning Rebeccadal 1 in Valkenswaard

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Valkenswaard op 29 mei 2020, betreffende een object gelegen in Valkenswaard.

informatie alleen over valkenswaard

Inhoud Omgevingsvergunning:

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 1 Quercus Robur op de locatie Rebeccadal 1 in Valkenswaard

De gemeente heeft op 26 mei 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OV 20119 voor een omgevingsvergunning op locatie Rebeccadal 1 in Valkenswaard. De vergunning is geweigerd. Het besluit betreft de onderdelen:

 • Kap

 • Procedure

  Indien u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

  De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op26 mei 2020 en bedraagt 6 weken. Gedurende deze periode liggen het besluit en de bijbehorende stukken ter inzage op het gemeentehuis.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Valkenswaard:

  DatumBetreftOnderwerp
  08-08-2020ValkenswaardAanvraag omgevingsvergunning Dijkstraat 117 in Valkenswaard

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-203222)

  07-08-2020ValkenswaardAanvraag omgevingsvergunning Maastrichterweg 83 in Valkenswaard

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-202514)

  07-08-2020ValkenswaardBesluit omgevingsvergunning OV 20173 Hazestraat 28 in Valkenswaard verleend

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-202264)

  06-08-2020ValkenswaardBesluit omgevingsvergunning OV 20195 Markt 22 in Valkenswaard verleend

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-201212)

  06-08-2020ValkenswaardVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning OV 20154 Valkenierstraat 189 in Valkenswaard

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-201814)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.