De publicatie in het Gemeenteblad van 08-04-2020, nummer 92276, is ten onrechte gepubliceerd onder de organisatie gemeente Eemnes voor Lantentijmen 1, 1251 RG, het plaatsen van 2 dakkapellen en 2 dakramen in het linker- en rechter dakvlak van de woning, verzonden 2 april 2020 (Laren)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Laren op 11 april 2020, betreffende een object gelegen in Laren.

informatie alleen over laren

Inhoud Omgevingsvergunning:

De publicatie in het Gemeenteblad van 08-04-2020, nummer 92276, is ten onrechte gepubliceerd onder de organisatie gemeente Eemnes voor Lantentijmen 1, 1251 RG, het plaatsen van 2 dakkapellen en 2 dakramen in het linker- en rechter dakvlak van de woning, verzonden 2 april 2020

Het verleende besluit betreft:

 • 1. Lantentijmen 1, 1251 RG, het plaatsen van 2 dakkapellen en 2 dakramen in het linker- en rechter dakvlak van de woning, verzonden 2 april 2020.

 • Bezwaar:

  Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden bij burgemeester en wethouders, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Bekendmaking van een besluit geschiedt door toezending of uitreiking aan de aanvrager. Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes. U kunt hiervoor een afspraak maken via het Klantcontactcentrum, bereikbaar op telefoonnummer 14 035.

  Degene die een bezwaarschrift indient kan ook een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

  Informatie:

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving (telefoonnummer 14 035).


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Laren:

  DatumBetreftOnderwerp
  21-05-2020LarenAangevraagde omgevingsvergunning Slangenweg 1, 1251 RT, het realiseren van een inrit

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-127755)

  21-05-2020LarenVerleende omgevingsvergunning (nabij) Weg over Anna’s Hoeve 1, 1251 SW, het plaatsen van damwanden langs de A27 (westzijde)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-127832)

  21-05-2020LarenVerleende omgevingsvergunning ’t Zijdveld 4, 1251 CZ, het bouwen van een toegangspoort en een erfafscheiding

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-127785)

  21-05-2020LarenAangevraagde omgevingsvergunning Erfgooiersdwarsweg 1-23 (oneven), 1251 VS, Erfgooiersweg 5-11 (oneven), 1251 VM, Stad en Lande 1-32, 1251 VP, IJsbaanweg 22-44 (even), Gooiergracht 31-61 (oneven), 1251 VB, het renoveren van 76 woningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-127770)

  16-05-2020LarenRectificatie aangevraagde omgevingsvergunning Torenlaan 36, 1251 HK, het vervangen van het kozijn

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-123125)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.