Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure (Gemeente Emmen)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Emmen op 8 april 2020

informatie alleen over gemeente emmen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):

EMMEN

24 maart 2020, Dalipassage 8, het plaatsen van gevelreclame (36701-2020)

26 maart 2020, De Meerakkers 8, het uitbreiden van een woning (324133-2019)

25 maart 2020, Eikenwal 17 t/m 28, het bouwen van 12 woningen (337559-2019)

24 maart 2020, Keursdijk 8, het bouwen van een woning (40302-2020)

EMMER-COMPASCUUM

27 maart 2020, Runde ZZ 41, het uitbreiden van Hal 2 naar Hal 2AB (81196-2020)

ERICA

24 maart 2020, Ericasestraat 22, het bouwen van een kapschuur (322510-2019)

NIEUW-AMSTERDAM

23 maart 2020, Karel Palmstraat 125, het verbouwen van een voormalig bejaardenhuis tot cultureel centrum (316982-2019)

Bezwaar

U kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

De hoofdregel is dat de vergunning in werking treedt een dag na haar bekendmaking. Er is een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel, bijvoorbeeld de vergunningen voor het slopen van een bouwwerk en het vellen van een houtopstand. Die treden pas in werking nadat de bezwaartermijn van zes weken is verlopen.

Als u bezwaar maakt, geldt de vergunning nog wel. Wilt u dat de vergunning tijdens uw bezwaarprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Emmen:

DatumBetreftOnderwerp
27-05-2020KlazienaveenOntwerp-Omgevingsvergunning Klazienaveen, appartementen Langestraat 141 en Ontwerp-Besluit hogere grenswaarde

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-128828)

27-05-2020Gem. EmmenVaststelling bestemmingsplan ‘Zwartemeer, Mollemastraat 3 (wijziging gebruik)’

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-127645)

27-05-2020Gem. EmmenVerleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-130749)

27-05-2020Gem. EmmenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Erica, Ericasestraat (woningbouwlocatie)’ en Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-127667)

27-05-2020Gem. EmmenVaststelling bestemmingsplan ‘Zwartemeer, Kamerlingswijk WZ 135 (wijziging gebruik)’

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-127641)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.