Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure (Gemeente Emmen)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Emmen op 8 april 2020

informatie alleen over gemeente emmen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en wethouders wil het volgende besluiten (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):

EMMEN

7 april 2020, Vredenveld 78, brandveilig gebruik van het bouwwerk (het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar) (37845-2020)

7 april 2020, Weerdingerstraat 204, brandveilig gebruik van het bouwwerk (verschaffen van nachtverblijf in het kader van bedrijfsmatige verzorging aan meer dan 10 personen) (42281-2020)

Zienswijze

U kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, schrifte­lijk of mondeling een gemo­ti­veerde zienswijze tegen de ontwerpbesluiten inbrengen bij het college van burge­meester en wethouders van Emmen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Emmen:

DatumBetreftOnderwerp
27-05-2020KlazienaveenOntwerp-Omgevingsvergunning Klazienaveen, appartementen Langestraat 141 en Ontwerp-Besluit hogere grenswaarde

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-128828)

27-05-2020Gem. EmmenVaststelling bestemmingsplan ‘Zwartemeer, Mollemastraat 3 (wijziging gebruik)’

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-127645)

27-05-2020Gem. EmmenVerleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-130749)

27-05-2020Gem. EmmenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Erica, Ericasestraat (woningbouwlocatie)’ en Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-127667)

27-05-2020Gem. EmmenVaststelling bestemmingsplan ‘Zwartemeer, Kamerlingswijk WZ 135 (wijziging gebruik)’

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-127641)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.