Omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Emmer-Compascuum, woningen Kwartel’ (Gemeente Emmen)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Emmen op 8 april 2020

informatie alleen over gemeente emmen

Inhoud Bestemmingsplan:

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Emmer-Compascuum, woningen Kwartel’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 6 geschakelde twee-onder-één-kap bungalows en 1 twee-onder-één-kap woning. De aanvraag gaat over het afwijken van het bestemmingsplan en bouwen van een bouwwerk aan de Kwartel te Emmer-Compascuum. De aanvraag is geregistreerd onder zaak ‘287972-2019’.

U kunt de verleende omgevingsvergunning (identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.Zaak287972-V701) van 8 april 2020 tot en met 19 mei 2020 met de daarbij behorende stukken bekijken bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen. U kunt de verleende omgevingsvergunning ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbendenmogen in beroep gaan:

 • Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen de ontwerpvergunning;

 • Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen de ontwerpvergunning;

 • Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die zijn aangebracht op het moment van verlenen van de vergunning;

 • Het beroepschrift stuurt u aan: de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

  Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het besluit daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, dit verzoek heeft wel een schorsende werking.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Emmen:

  DatumBetreftOnderwerp
  30-05-2020Gem. EmmenNoodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 1 juni 2020

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2020-139378)

  27-05-2020KlazienaveenOntwerp-Omgevingsvergunning Klazienaveen, appartementen Langestraat 141 en Ontwerp-Besluit hogere grenswaarde

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-128828)

  27-05-2020Gem. EmmenVaststelling bestemmingsplan ‘Zwartemeer, Mollemastraat 3 (wijziging gebruik)’

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-127645)

  27-05-2020Gem. EmmenVerleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-130749)

  27-05-2020Gem. EmmenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Erica, Ericasestraat (woningbouwlocatie)’ en Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-127667)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.