Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, Hazenstraat in Eersel, leggen van kabels en leidingen

Overig gepubliceerd door de Gemeente Eersel op 4 april 2020, betreffende een object gelegen in Eersel.

informatie alleen over eersel

Inhoud Overig:

Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, Hazenstraat in Eersel, leggen van kabels en leidingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning algemene plaatselijke verordening is verleend:

Locatie:

Hazenstraat in Eersel

Omschrijving:

leggen van kabels en leidingen

Besluitdatum:

1 april 2020

Zaaknummer:

EER-2020-0366

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12, 5520 AA Eersel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 2 april 2020 en bedraagt 6 weken.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-531300). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Eersel:

DatumBetreftOnderwerp
11-07-2020EerselOntvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kerkevelden 48 in Eersel, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-176438)

09-07-2020EerselBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Hazenstraat 21 in Eersel, bouwen van een bijgebouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-173269)

09-07-2020EerselBesluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, Meerheide 3 in Eersel, leggen van een waterleiding

Betreft: Overig (gmb-2020-173549)

09-07-2020EerselBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Quackelaer 45 in Eersel, uitbreiden van de woning en het veranderen van de garage en carport

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-172488)

07-07-2020EerselBesluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, Boevenheuvel in Eersel, leggen van een laagspanningskabel

Betreft: Overig (gmb-2020-169737)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.