Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Mostheuvel 28 in Wintelre, bouwen van een kapschuur ten behoeve van opslag van stro en stalling van machines

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Eersel op 4 april 2020, betreffende een object gelegen in Wintelre.

informatie alleen over wintelre

Inhoud Omgevingsvergunning:

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Mostheuvel 28 in Wintelre, bouwen van een kapschuur ten behoeve van opslag van stro en stalling van machines

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie:

Mostheuvel 28 in Wintelre

Omschrijving:

bouwen van een kapschuur ten behoeve van opslag van stro en stalling van machines

Besluitdatum:

26 maart 2020

Zaaknummer:

EER-2019-1543

Onderdelen:

 • Bouwen

 • Milieu (neutraal wijziging)

 • Procedure:

  Regulier

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12, 5520 AA Eersel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 27 maart 2020 en bedraagt 6 weken.

  Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-531300). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Wintelre:

  DatumBetreftOnderwerp
  04-07-2020WintelreBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Biemeren 4C en 4D in Wintelre, plaatsen van tijdelijke woonunits

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-168578)

  04-07-2020WintelreBesluit op milieumelding, Oirschotsedijk 5B in Wintelre, veranderen van het bedrijf

  Betreft: Overig (gmb-2020-169020)

  01-07-2020WintelreOntvangst aanvraag omgevingsvergunning, Oirschotsedijk ongenummerd in Wintelre, Bouwen van een recreatiewoning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-164582)

  30-06-2020WintelreBesluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, Oirschotsedijk in Wintelre, leggen van kabels en leidingen

  Betreft: Overig (gmb-2020-163427)

  27-06-2020WintelreBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Koemeershoeve 49 in Wintelre, bouwen van een woning en een garage

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-162298)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.