Ontwerp-omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3 te Renswoude

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Renswoude op 24 maart 2020, betreffende een object gelegen in Renswoude.

informatie alleen over renswoude

Inhoud Omgevingsvergunning:

Ontwerpomgevingsvergunning t.b.v. realiseren Bed&Breakfast in bijgebouw naast woning op Dijkje 3 te Renswoude

Het college van burgemeester en wethouders heeft de procedure opgestart voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een Bed & Breakfast in een reeds vergund, maar nog niet gebouwd bijgebouw bij de woning op Dijkje 3 te Renswoude. De ontwerpomgevingsvergunning is vastgesteld en ligt vanaf vandaag ter inzage.

De gemeenteraad heeft op 3 maart jl. besloten om in te stemmen met dit plan en de vereiste ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven. Ook dit ontwerpbesluit ligt vanaf vandaag ter inzage.

Tot 5 mei 2020 word iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar bedenkingen (zienswijze) op de ontwerpbesluiten bekend te maken. Dit kunt u doen door een schriftelijke zienswijze te sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Als u hiervan gebruikt wilt maken, dan dient u binnen de gestelde termijn een afspraak te hebben ingepland met mevrouw Zech via onderstaande contactgevens.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)

Renswoude, 23 maart 2020


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Renswoude:

DatumBetreftOnderwerp
19-05-2020Gem. Renswoude20 mei 2020

Betreft: Overig

19-05-2020Gem. Renswoude20/05/2020 Verleende vergunning APV en bijzondere wetten

Betreft: Apv vergunning

19-05-2020Gem. Renswoude20/05/2020 Verkeersbesluit Laadpaal Leeuwerikweide

Betreft: Mededelingen

19-05-2020Renswoude20/05/2020 Ontwerp-omgevingsvergunning oprichten inrichting Molenstraat 30a

Betreft: Aanlegvergunning

19-05-2020Renswoude20/05/2020 Verleende omgevingsvergunningen

Betreft: Aanlegvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.