Verlenen omgevingsvergunning, Dorpsplein 7 in Nisse

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Borsele op 17 maart 2020, betreffende een object gelegen in Nisse.

informatie alleen over nisse

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verlenen omgevingsvergunning, Dorpsplein 7 in Nisse

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele maakt bekend dat zij de omgevingsvergunning verlenen (reguliere procedure).

Kenmerk: HZ_WABO-2020-186

Besluit datum: 9 maart 2020

Projectomschrijving: het plaatsen van een aanbouw aan de woning

Bestaande uit:

 • Bouw

 • Bezwaar maken

  De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf de publicatiedatum van het besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Post -en Archiefzaken. De beschikking en bijbehorende stukken zijn iedere werkdag in te zien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen geduende 6 weken na de dag waarop de vegunning aan de aanvrager is bekendgemaakt (verzonden), bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Borsele. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de gemeentegids en op www.borsele.nl.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nisse:

  DatumBetreftOnderwerp
  07-07-2020NisseVerlenen omgevingsvergunning, Zuidweg 3 in Nisse

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-169639)

  02-07-2020NisseAanvraag omgevingsvergunning, Paul Krügerstraat 24 in Nisse

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-165730)

  06-06-2020NisseAanvraag omgevingsvergunning, Zuidweg 3 in Nisse

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-142294)

  04-06-2020NisseAanvraag omgevingsvergunning, Drieweg 2 in Nisse

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-138720)

  25-04-2020Nisseaanvraag exploitatievergunning horecabedrijf Stichting KIO te Dorpsplein 46 te Nisse - HZ_EX-2019-659

  Betreft: Exploitatievergunning (gmb-2020-106432)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.