Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure deelactiviteit: milieu week 8 (Veenendaal)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Veenendaal op 26 februari 2020, betreffende een object gelegen in Veenendaal.

informatie alleen over veenendaal

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure deelactiviteit: milieu week 8

Het college maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning uitgebreide procedure heeft verleend:

26 februari 2020, UV2019180, het veranderen en in werking hebben van een tankstation voor onbemande verkoop van motorbrandstoffen (benzine en dieselolie) aan motorvoertuigen op het perceel Rondweg-Oost 12, 3907 JZ te Veenendaal, deelactiviteit: milieu

De definitieve beschikking wijkt niet af van de ontwerpbeschikking. De verleende vergunning is in te zien in het gemeentehuis bij het Omgevingsloket. Tegen deze beschikking kan beroep worden ingesteld door:

belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot de ontwerpbeschikking geen, dan wel niet tijdig, een zienswijze hebben ingebracht;

de adviseurs die over de ontwerpbeschikking hebben geadviseerd;

(degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht).

U kunt uw beroepsschrift richten aan Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Veenendaal:

DatumBetreftOnderwerp
28-05-2020VeenendaalVerleende omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-133999)

28-05-2020VeenendaalGeaccepteerde Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Betreft: Meldingen (gmb-2020-133996)

28-05-2020Veenendaalpublicatie vergunningsvrije aanvraag, Plesmanstraat 2, 4 en 5, 3905 KZ

Betreft: Overig (gmb-2020-133998)

21-05-2020VeenendaalKennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Betreft: Overig (gmb-2020-128556)

21-05-2020VeenendaalVerleende aansluitvergunning riool

Betreft: Overig (gmb-2020-128605)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.