Drimble

Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure (Gemeente Emmen)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Emmen op 25 februari 2020

informatie alleen over gemeente emmen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Geweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure

[Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunningen geweigerd (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):

NIEUW-WEERDINGE

13 februari 2020, Tramwijk ZZ 167, het vestigen van een B & B (322715-2019)

Bezwaar

U kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het weigeringsbesluit treedt in werking een dag na haar bekendmaking. Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit betreffende de weigering van de omgevingsvergunning tijdens uw bezwaarprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Emmen:

DatumBetreftOnderwerp
08-04-2020Gem. EmmenVerleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-88992)

08-04-2020Gem. EmmenOntwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-89009)

08-04-2020Gem. EmmenGeweigerde omgevingsvergunningen reguliere procedure

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-89001)

08-04-2020Gem. EmmenBesluit over de warenmarkt Emmen-centrum

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2020-90994)

08-04-2020Gem. EmmenOmgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Emmer-Compascuum, woningen Kwartel’

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-88166)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.