Drimble

Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Kerkstraat 32 het isoleren van de woning en het realiseren van een serre en dakkapel

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 6 februari 2020, betreffende een object gelegen in Bolsward.

informatie alleen over bolsward

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Kerkstraat 32 het isoleren van de woning en het realiseren van een serre en dakkapel

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:

Bolsward, Kerkstraat 32 OV20190893 het isoleren van de woning en het realiseren van een serre en dakkapel (datum verzending brief / besluit: 29-01-2020)

Vergunningen kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van onze brief. Om uw bezwaar in behandeling te kunnen nemen, moet u reageren binnen voornoemde termijn van 6 weken.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam en adres

• de datum

• het besluit waartegen u bezwaar maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• uw handtekening.

Stuur uw brief naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000 8600 HA SNEEK

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bolsward:

DatumBetreftOnderwerp
27-03-2020BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Marktstraat 16 het wijzigen van de gevel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-80190)

27-03-2020BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Rinck Baukesstraat 15 het plaatsen van een carport in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-80177)

27-03-2020BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Gerrit Knopstraat 1 het uitbreiden van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-80143)

27-03-2020BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Secretaris Haitsmalaan 32 het vergroten van de garage

Betreft: Overig (gmb-2020-79981)

27-03-2020BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, It Reidhintsje 3 het bouwen van een achteruitbouw over twee verdiepingen in strijd met bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-79462)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.