Drimble

Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Het Nardusboer 21 in Oldenzaal

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Oldenzaal op 11 februari 2020, betreffende een object gelegen in Oldenzaal.

informatie alleen over oldenzaal

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Het Nardusboer 21 in Oldenzaal

Op 21 januari 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Het Nardusboer 21 in Oldenzaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 3346-2020. De aanvraag betreft:

 • het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

 • Procedure

  De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

  Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Oldenzaal:

  DatumBetreftOnderwerp
  01-04-2020OldenzaalKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Griekenlandlaan 81 t/m 163 (oneven) in Oldenzaal

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-81677)

  01-04-2020OldenzaalKennisgeving besluit op aanvraag apv vergunning ter hoogte van Huurnestraat 48 t/m 58 in Oldenzaal

  Betreft: Apv vergunning (gmb-2020-81278)

  01-04-2020OldenzaalKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kretalaan 36 in Oldenzaal

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-80964)

  01-04-2020OldenzaalKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning naast Nijhuiskamp 33 in Oldenzaal

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-81120)

  01-04-2020OldenzaalKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning achter Vlier 61 in Oldenzaal

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-81250)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.