Drimble

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning nabij Hoefblad 2 in Oldenzaal

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Oldenzaal op 11 februari 2020, betreffende een object gelegen in Oldenzaal.

informatie alleen over oldenzaal

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning nabij Hoefblad 2 in Oldenzaal

De gemeente heeft op 3 februari 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 48856-2019 voor een omgevingsvergunning op locatie nabij Hoefblad 2 in Oldenzaal. De vergunning is afgewezen. Het besluit betreft:

 • het kappen van een boom.

 • Inzage

  De stukken liggen ook ter inzage bij het bouwloket in het gemeentehuis in Oldenzaal. Voor het inzien van de stukken moet u een afspraak maken via bouwloket@oldenzaal.nl onder vermelding van uw telefoonnummer.

  Procedure

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemd besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Belanghebbenden kunnen ook digitaal bezwaar maken via http://www.oldenzaal.nl/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u ingelogd bent met DigiD kunt u het bezwaarschrift digitaal invullen. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 4 februari 2020.

  Gelijktijdig kunnen belanghebbenden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 10067, 8000 GB in Zwolle een verzoek om voorlopige voorziening of schorsing doen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek zijn griffierechten verschuldigd.

  Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Oldenzaal:

  DatumBetreftOnderwerp
  01-04-2020OldenzaalKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Griekenlandlaan 81 t/m 163 (oneven) in Oldenzaal

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-81677)

  01-04-2020OldenzaalKennisgeving besluit op aanvraag apv vergunning ter hoogte van Huurnestraat 48 t/m 58 in Oldenzaal

  Betreft: Apv vergunning (gmb-2020-81278)

  01-04-2020OldenzaalKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kretalaan 36 in Oldenzaal

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-80964)

  01-04-2020OldenzaalKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning naast Nijhuiskamp 33 in Oldenzaal

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-81120)

  01-04-2020OldenzaalKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning achter Vlier 61 in Oldenzaal

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-81250)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.