Drimble

Vastgestelde gewijzigde bestemming Utrechtseweg 6 te Renswoude

Overig gepubliceerd door de Gemeente Renswoude op 10 februari 2020, betreffende een object gelegen in Renswoude.

informatie alleen over renswoude

Inhoud Overig:

De woonbestemming op de Utrechtseweg 6 is gewijzigd in de bestemming Bedrijventerrein

Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan ‘Utrechtseweg 6’ ongewijzigd vastgesteld. Met dit plan wordt de huidige woonbestemming omgezet in de bestemming ‘Bedrijventerrein’.

Het vastgestelde plan ligt ter inzage op de afdeling Fysiek en Sociaal Domein (taakveld VTH) van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4, 3927 BD te Renswoude. Ook kan het plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tot 24 maart 2020 kan tegen het besluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

 • 1. een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpplan naar voren heeft gebracht, of

 • 2. een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren te brengen.

 • Indien beroep wordt ingesteld, dan kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de AbRS. Voor zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

  Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)

  Renswoude, 10 februari 2020


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Renswoude:

  DatumBetreftOnderwerp
  02-04-2020Gem. Renswoude06/04/2020 Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten

  Betreft: Apv vergunning

  02-04-2020Renswoude06/04/2020 Verlengde beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

  Betreft: Aanlegvergunning

  02-04-2020Renswoude06/04/2020 Verleende omgevingsvergunningen

  Betreft: Aanlegvergunning

  02-04-2020Renswoude06/04/2020 Ontwerp-beschikking intrekken omgevingsvergunning milieu

  Betreft: Aanlegvergunning

  24-03-2020RenswoudeOntwerp-omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3 te Renswoude

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-73723)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.