Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning: Gerbernesseweg 2 B in Nisse

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Borsele op 4 februari 2020, betreffende een object gelegen in Nisse.

informatie alleen over nisse

Inhoud Omgevingsvergunning:

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning: Gerbernesseweg 2 B in Nisse

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag om Omgevingsvergunningbuiten behandeling hebben gelaten.

Kenmerk: HZ_WABO-2019-1180

Datum besluit: 31 januari 2020

Projectomschrijving: het plaatsen van zonnepanelen op de woning

Bezwaar

De beschikking ligt vanaf de verzenddatum van het besluit gedurende 6 weken ter inzage en is iedere werkdag in te zien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is bekendgemaakt (verzonden), daartegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u opwww.borsele.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nisse:

DatumBetreftOnderwerp
07-07-2020NisseVerlenen omgevingsvergunning, Zuidweg 3 in Nisse

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-169639)

02-07-2020NisseAanvraag omgevingsvergunning, Paul Krügerstraat 24 in Nisse

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-165730)

06-06-2020NisseAanvraag omgevingsvergunning, Zuidweg 3 in Nisse

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-142294)

04-06-2020NisseAanvraag omgevingsvergunning, Drieweg 2 in Nisse

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-138720)

25-04-2020Nisseaanvraag exploitatievergunning horecabedrijf Stichting KIO te Dorpsplein 46 te Nisse - HZ_EX-2019-659

Betreft: Exploitatievergunning (gmb-2020-106432)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.