Verlenen omgevingsvergunning, Zeedijk ongenummerd (O315) Ellewoutsdijk

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Borsele op 3 februari 2020, betreffende een object gelegen in Ellewoutsdijk.

informatie alleen over ellewoutsdijk

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verlenen omgevingsvergunning, Zeedijk ongenummerd (O315) Ellewoutsdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele maakt bekend dat zij de omgevingsvergunning verlenen (reguliere procedure).

Kenmerk: HZ_WABO-2019-1273

Besluit datum: 29 januari 2020

Projectomschrijving: het aanbrengen van duikers en rasterwerk

Bestaande uit:

 • Bouw

 • wwu

 • Bezwaar maken

  De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf de publicatiedatum van het besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Post -en Archiefzaken. De beschikking en bijbehorende stukken zijn iedere werkdag in te zien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen geduende 6 weken na de dag waarop de vegunning aan de aanvrager is bekendgemaakt (verzonden), bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Borsele. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de gemeentegids en op www.borsele.nl.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Ellewoutsdijk:

  DatumBetreftOnderwerp
  04-06-2020Ellewoutsdijkverlenen omgevingsvergunning, Hellewoudstraat 6 in Ellewoutsdijk

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-139071)

  15-05-2020EllewoutsdijkAanvraag omgevingsvergunning, Zomerstraat 19 in Ellewoutsdijk

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-123038)

  09-05-2020EllewoutsdijkAanvraag omgevingsvergunning, Hellewoudstraat 6 in Ellewoutsdijk

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-116771)

  17-04-2020EllewoutsdijkAanvraag omgevingsvergunning, Zomerstraat 19 in Ellewoutsdijk

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-97957)

  17-03-2020Ellewoutsdijkhet organiseren van het evenement Toertocht Stichting ALS op zaterdag 4 april 2020 te P.J. Israelweg, Ellewoutsdijk - HZ_EVE-2020-285

  Betreft: Overig (gmb-2020-69119)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.