Rectificatie: Kerkstraat 229 Hoogezand, Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2019-00010768

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Midden-Groningen op 29 januari 2020, betreffende een object gelegen in Hoogezand.

informatie alleen over hoogezand

Inhoud Omgevingsvergunning:

Rectificatie: Kerkstraat 229 Hoogezand, Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2019-00010768

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en heeft de beschikking op de hieronder vermelde datum verzonden aan de aanvrager:

- Naast Kerkstraat 229, 9603 AG te Hoogezand, voor het kappen van 3 bomen, 8 november 2019.

Dit besluit is per abuis in november 2019 niet gepubliceerd.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na datum publicatie van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, Telefoonnummer (0598) 37 37 37.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Hoogezand:

DatumBetreftOnderwerp
05-06-2020HoogezandHorstlaan 52 Hoogezand, Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00004681

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-140230)

28-05-2020HoogezandTiros 2 Hoogezand aanvraag omgevingsvergunning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-132429)

20-05-2020HoogezandLindenlaan 6 Hoogezand aanvraag omgevingsvergunning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-126197)

20-05-2020HoogezandZuiderkroon 6 Hoogezand aanvraag omgevingsvergunning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-126105)

20-05-2020HoogezandSchorpioen 55 Hoogezand aanvraag omgevingsvergunning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-126337)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.