Hoofdweg 171 Schildwolde Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) 2019-040859

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Midden-Groningen op 29 januari 2020, betreffende een object gelegen in Schildwolde.

informatie alleen over schildwolde

Inhoud Omgevingsvergunning:

Hoofdweg 171 Schildwolde Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) 2019-040859

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om de volgende aanvraag om omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en op de hieronder vermelde datum te hebben verzonden aan de aanvrager:

- Hoofdweg 171, 9626 AD Schildwolde, voor het bouwen van een woning, 23 januari 2020.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, (0598) 373737.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Schildwolde:

DatumBetreftOnderwerp
29-05-2020SchildwoldeHoofdweg 126 Schildwolde Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00001892

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-134328)

14-05-2020SchildwoldeHoofdweg 163 Schildwolde Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) 2020-014646

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-121019)

01-05-2020SchildwoldeMeenteweg 69 Schildwolde aanvraag omgevingsvergunning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-109950)

24-04-2020SchildwoldeJeldingaheer 44 Schildwolde Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00000249

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-104761)

23-04-2020SchildwoldeHoofdweg 163 Schildwolde aanvraag omgevingsvergunning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-103697)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.