Drimble

Spandoekvergunning in verband met de collecte voor de Hersenstichting op diverse locaties in de gemeente Stichtse Vecht in de periode van 25-1 tot 3-2-2020 (Maarssen)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Stichtse Vecht op 24 januari 2020, betreffende een object gelegen in Maarssen.

informatie alleen over maarssen

Inhoud Overig:

Spandoekvergunning in verband met de collecte voor de Hersenstichting op diverse locaties in de gemeente Stichtse Vecht in de periode van 25-1 tot 3-2-2020

Spandoekvergunning is verleend op grond van art. 2.10 van de APV in verband met de collecte voor de Hersenstichting op diverse locaties in de gemeente Stichtse Vecht in de periode van 25-1 tot 3-2-2020

Zaaknummer:Z/19/174663

Verzenddatum:10-1-2020

Bezwaar

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken na deverzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester enwethouders van Stichtse Vecht. U kunt online bezwaar maken via www.stichtsevecht.nl/bezwaar. Hetadres voor het indienen van het bezwaar op papier is postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:

• de dagtekening;

• uw volledige naam- en adresgegevens;

• uw handtekening;

• een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; en

• de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

We vragen u om ook een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent aan uw bezwaarschrift toe te voegen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt, en deeventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend opde beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van eenverzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht,o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van hetbezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschriftgeeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedurezijn kosten verbonden.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronischehandtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Maarssen:

DatumBetreftOnderwerp
02-04-2020MaarssenGemeente Stichtse Vecht, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor Binnenweg 42 Maarssen, het isoleren van schuin en plat dakvlak, vervangen van pannen, plaatsen van twee dakvensters, dakluik en zonnepanelen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86397)

02-04-2020MaarssenGemeente Stichtse Vecht, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor Zebraspoor 563 Maarssen, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86392)

01-04-2020MaarssenOntwerpbesluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik Merenhoef 1 in Maarssen, Stichtse Vecht

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-84313)

01-04-2020MaarssenGemeente Stichtse Vecht, verleende omgevingsvergunning voor Rijksstraatweg 5 Nieuwersluis, het herstellen van de gevel van de schuur naar de oorspronkelijke toestand

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-84570)

01-04-2020MaarssenGemeente Stichtse Vecht, verleende omgevingsvergunning voor De Kwekerij 31 Maarssen,

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-84568)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.