Drimble

Stookontheffing op het adres Boslaan 9 in Vreeland in de periode van 14-1 tot en met 30-4-2020 en van oktober tot en met december 2020

Overig gepubliceerd door de Gemeente Stichtse Vecht op 24 januari 2020, betreffende een object gelegen in Vreeland.

informatie alleen over vreeland

Inhoud Overig:

Stookontheffing op het adres Boslaan 9 in Vreeland in de periode van 14-1 tot en met 30-4-2020 en van oktober tot en met december 2020

Stookontheffing is verleend op grond van art. 10.63 van de Wet Milieubeheer op het adres Boslaan 9 in Vreeland in de periode van 14-1 tot en met 30-4-2020 en van oktober tot en met december 2020

Zaaknummer:Z/20/176572

Verzenddatum:16-1-2020

Bezwaar

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken na deverzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester enwethouders van Stichtse Vecht. U kunt online bezwaar maken via www.stichtsevecht.nl/bezwaar. Hetadres voor het indienen van het bezwaar op papier is postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:

• de dagtekening;

• uw volledige naam- en adresgegevens;

• uw handtekening;

• een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; en

• de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

We vragen u om ook een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent aan uw bezwaarschrift toe te voegen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt, en deeventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend opde beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van eenverzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht,o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van hetbezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschriftgeeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedurezijn kosten verbonden.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronischehandtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Vreeland:

DatumBetreftOnderwerp
02-04-2020VreelandGemeente Stichtse Vecht, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor Spoorlaan 49 Vreeland, het plaatsen van 2 nieuwe dakkapellen, het aanpassen van de gevelindeling en het uitvoeren van een interne verbouwing

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86395)

01-04-2020VreelandGemeente Stichtse Vecht, verleende omgevingsvergunning voor Kleizuwe 105a Vreeland, het bouwen van 33 woningen, incl. opties en bergingen/garages (woningbouwproject 'Vecht en Veld')

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-84572)

01-04-2020VreelandGemeente Stichtse Vecht, verleende omgevingsvergunning voor Kleizuwe 105a Vreeland, het bouwen van 5 woningen, incl. opties en bergingen/garages (woningbouwproject 'Vecht en Veld')

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-84571)

31-03-2020VreelandGemeente Stichtse Vecht, verleende omgevingsvergunning voor Nigtevechtseweg 194 Vreeland, het realiseren van een Bed and Breakfast

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-83387)

26-03-2020VreelandVerleende uitgebreide omgevingsvergunning voor percelen naast Kleizuwe 2 in Vreeland, Stichtse Vecht

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-79066)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.