Drimble

Gemeente Stichtse Vecht - Verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Bloemstede nummer 681 - Maarssen

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Stichtse Vecht op 24 januari 2020, betreffende een object gelegen in Maarssen.

informatie alleen over maarssen

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente Stichtse Vecht
- Verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Bloemstede nummer 681
- Maarssen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht,

Overwegende dat,

 • de bestaande locatie gepubliceerd in Staatscourant 2019 nummer 57379 d.d. 18-10-2019 te ver is van de woning van de aanvrager;

 • de nieuwe locatie beter voldoet aan de behoefte van de aanvrager;

 • de motivatie voor de noodzaak van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met deze verplaatsing ongewijzigd blijft.

 • gelet op het bepaalde in artikel 15, eerste lid en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  Besluit:

 • 1. De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan Bloemstede 623 verplaatsen naar een nieuw aan te leggen parkeerplaats op het trottoir naast nummer 689;

 • 2. Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het verplaatsen van bord E4 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager.

 • College van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

  namens hen,

  Henriëtte Debets

  Teammanager team Buiten

  Stichtse Vecht, 21 januari 2020

  Vragen over het besluit?

  Bent u het niet eens met het besluit of is het besluit onduidelijk? U kunt ons dan bellen. Een medewerker van de gemeente neemt het besluit dan graag met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 14 0346. De naam van de medewerker die u kan helpen met uw vragen staat bovenaan deze brief. Let op: wacht niet te lang met contact opnemen want de termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet worden ingediend loopt gewoon door.

  Komen we er samen niet uit of wilt u liever geen persoonlijk contact? U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

  Bezwaar

  Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

  Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders. U kunt online bezwaar maken, zie www.stichtsevecht.nl/bezwaar. Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

  In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:

 • de dagtekening;

 • uw volledige naam- en adresgegevens;

 • uw handtekening;

 • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; en

 • de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

 • We vragen u om ook een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent aan uw bezwaarschrift toe te voegen.

  Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt met jouw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

  U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Maarssen:

  DatumBetreftOnderwerp
  10-04-2020MaarssenOntheffing voor het gebruik van een parkeerplaats op de openbare weg op de locatie Langegracht 36 in Maarssen

  Betreft: Overig (gmb-2020-93363)

  10-04-2020MaarssenGemeente Stichtse Vecht, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor Van lingelaan 82 Maarssen (vrije lokatie), het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van de woning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-94042)

  10-04-2020MaarssenGemeente Stichtse Vecht, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor Bloemstede 528 Maarssen, het plaatsen van keerwanden

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-94038)

  09-04-2020MaarssenGemeente Stichtse Vecht, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor Gageldijk 29 Maarssen, het gedeeltelijk verhogen van de kas van 3 naar 4 meter

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-92897)

  09-04-2020MaarssenGemeente Stichtse Vecht, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor Maarsseveensevaart 42 Maarssen, het bouwen van een berging achter in de tuin

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-92891)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.