Drimble

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Scheerder 26 in Oldenzaal

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Oldenzaal op 21 januari 2020, betreffende een object gelegen in Oldenzaal.

informatie alleen over oldenzaal

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Scheerder 26 in Oldenzaal

De gemeente heeft op 9 januari 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 50984-2019 voor een omgevingsvergunning op locatie De Scheerder 26 in Oldenzaal. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft:

 • het bouwen van een woonhuis.

 • Inzage

  De stukken liggen ook ter inzage bij het bouwloket in het gemeentehuis in Oldenzaal. Voor het inzien van de stukken moet u een afspraak maken via bouwloket@oldenzaal.nl onder vermelding van uw telefoonnummer.

  Procedure

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemd besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Belanghebbenden kunnen ook digitaal bezwaar maken via http://www.oldenzaal.nl/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u ingelogd bent met DigiD kunt u het bezwaarschrift digitaal invullen. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 10 januari 2020.

  Gelijktijdig kunnen belanghebbenden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 10067, 8000 GB in Zwolle een verzoek om voorlopige voorziening of schorsing doen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek zijn griffierechten verschuldigd.

  Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Oldenzaal:

  DatumBetreftOnderwerp
  25-02-2020OldenzaalKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning nabij Haerstraat 1 in Oldenzaal

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-46861)

  25-02-2020OldenzaalKennisgeving ontvangst sloopmelding Reigerstraat 2, 4 en 8 in Oldenzaal

  Betreft: Meldingen (gmb-2020-46284)

  25-02-2020OldenzaalKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning hoek Ootmarsumsestraat /Eschstraat in Oldenzaal.

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-45739)

  25-02-2020OldenzaalKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning St. Plechelmusplein 9 in Oldenzaal

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-45413)

  25-02-2020OldenzaalKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning tegenover Johanna van Burenlaan nummer 6 en 24 in Oldenzaal

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-44050)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.