Drimble

Zuidplas - aanwijzing van een algemene gehandicapten parkeerplaats - parkeerplaats van supermarkt PLUS , Dorpsstraat 12 te 2751 AZ Moerkapelle

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Zuidplas op 20 januari 2020, betreffende een object gelegen in Moerkapelle.

informatie alleen over moerkapelle

Inhoud Verkeersbesluit:

Zuidplas
- aanwijzing van een algemene gehandicapten parkeerplaats
- parkeerplaats van supermarkt PLUS , Dorpsstraat 12 te 2751 AZ Moerkapelle

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de beleidsregels inzake aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats van 12 februari 2008,

overwegende

dat het noodzakelijk is om bij publieke voorzieningen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen,

dat gezien de grootte van de voorziening één algemene gehandicaptenparkeerplaats voldoende is,

dat de algemene gehandicaptenparkeerplaats op de parkeerplaats van supermarkt PLUS gesitueerd moet worden,

Besluiten:

 • - één algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen en in te richten gelegen op het parkeerterrein van supermarkt PLUS aan de Dorpsstraat 12 te Moerkapelle

 • - de bedrijfsleider ingestemd heeft met het inrichten van deze algemene gehandicaptenparkeerplaats op de parkeerplaats van de PLUS te Moerkapelle,

 • - de situatie van de algemene gehandicaptenparkeerplaats aangegeven staat op bijlage 1

 • Nieuwerkerk aan den IJssel, 23 december 2019

  Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

  M. Burgmans

  Hoofd van de afdeling Ruimte

  Algemene informatie:

  Openbare bekendmaking van dit besluit zal in de Staatscourant geschieden.

  U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL. Houdt u er wel rekening mee dat uw bezwaarschrift gemotiveerd en door u ondertekend moet zijn?

  Voorlopige voorziening

  Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing hierop niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage. Hiervoor moet u griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier.

  U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 's-Gravenhage. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrechtspraak voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening.

  BIJLAGE 1: Locatie algemene gehandicaptenparkeerplaats Dorpsstraat 12 te Moerkapelle


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Moerkapelle:

  DatumBetreftOnderwerp
  26-02-2020MoerkapelleGemeente Zuidplas - vertrokken met onbekende bestemming - Z. Janda - Bredeweg 66 b 43, Moerkapelle

  Betreft: Overig (gmb-2020-49742)

  21-02-2020MoerkapelleKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Blokvang 3 in Moerkapelle

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-47137)

  12-02-2020MoerkapelleKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Klaproosstraat 23 in Moerkapelle

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-36665)

  12-02-2020MoerkapelleKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rottedijk 12b in Moerkapelle

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-37300)

  12-02-2020MoerkapelleGemeente Zuidplas - vertrokken met onbekende bestemming - El-Boutaibi, R. - Papaverlaan 10, Moerkapelle

  Betreft: Overig (gmb-2020-37245)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.