Drimble

Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Sneek, Leeuwarderweg 30 het wijzigen van het brandveilig gebruik

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 16 januari 2020, betreffende een object gelegen in Sneek.

informatie alleen over sneek

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Sneek, Leeuwarderweg 30 het wijzigen van het brandveilig gebruik

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:

Sneek, Leeuwarderweg 30 UV20190712 het wijzigen van het brandveilig gebruik (7-1-2020)

Inzage

De aanvraag, de omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 17 januari 2020 tot en met donderdag 27 februari 2020 ter inzage bij het gemeenteloket op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met Team Vergunningen, 14 0515.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U doet dit door een brief te sturen naar de Rechtbank Noord-Nederland. Om uw beroep in behandeling te kunnen nemen, moet u zienswijzen hebben ingediend en reageren binnen voornoemde termijn.

In uw beroepschrift moet het volgende staan:

uw naam en adres

de datum

het besluit waartegen u in beroep gaat

de redenen waarom u in beroep gaat

uw handtekening

Stuur uw brief naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht Postbus 150 9700 AD GRONINGEN

U kunt ook digitaal in beroep gaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u in beroep gaat, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat er een uitspraak gedaan is over het besluit door de rechter. Wilt u deze uitspraak niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD GRONINGEN.

U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingediend tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Sneek:

DatumBetreftOnderwerp
27-02-2020SneekIngekomen aanvraag, Sneek, Noorderrak 17 het plaatsen van een toegangspoort

Betreft: Overig (gmb-2020-52354)

27-02-2020SneekIngekomen aanvraag, Sneek, Willem de Zwijgerstraat 45 het aanbrengen van een nieuwe voorgevel en zijwangen om de bestaande dakkapellen van 19 woningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-52332)

27-02-2020SneekMelding Activiteitenbesluit, Sneek, Zadelmakersstraat 20 het starten van een groothandel in hout en bouwmaterialen

Betreft: Overig (gmb-2020-52272)

27-02-2020SneekMelding Activiteitenbesluit, Sneek, Voltastraat 1 het afwerken van grafische producten

Betreft: Overig (gmb-2020-52266)

27-02-2020SneekMelding Activiteitenbesluit, Sneek, Wattstraat 19a het starten van een knutselclub

Betreft: Overig (gmb-2020-52260)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.