Drimble

Afgehandelde omgevingsvergunning, Grote Beer 45 in Lisse, Kenmerk Z-19-107679

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Lisse op 14 januari 2020, betreffende een object gelegen in Lisse.

informatie alleen over lisse

Inhoud Omgevingsvergunning:

Afgehandelde omgevingsvergunning, Grote Beer 45 in Lisse, Kenmerk Z-19-107679

Het besluit is genomen voor het uitbreiden van de woning.

Verzenddatum besluit: 2 januari 2020

Startdatum bezwaartermijn:3 januari 2020

Besluit: toegekend

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u hieronder zien hoe u dit kenbaar kunt maken.

Rechtsmiddel: Bezwaar

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen. Dat doet u schriftelijk.

U stuurt een brief naar burgemeester en wethouders. Daarin geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Dit bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn opgesteld. Belangrijk is dat de volgende punten in uw bezwaarschrift zijn opgenomen:

 • dagtekening (de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft);

 • uw naam en adres;

 • de argumenten waarom u bezwaar maakt;

 • uw handtekening;

 • een omschrijving van het bestreden besluit (bijvoorbeeld datum, kenmerk en het onderwerp). Of een kopie van het besluit. Dit bevordert een snelle afhandeling.

  Termijn

  Een bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt, worden ingediend. De datum van bekendmaking is de datum waarop het besluit door de gemeente is verzonden. Als u na die 6 weken bezwaar maakt, zal de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' moeten verklaren. Dat betekent dat de gemeente uw bezwaar niet in behandeling neemt. De termijn van 6 weken begint op de dag nadat de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. Deze datum staat bovenaan in deze publicatie.

  Verdere verloop van de procedure

  Hoorzitting

  Als u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U mag dat zelf doen of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit hoeft geen advocaat te zijn. Kunt u niet zelf op de hoorzitting aanwezig zijn, machtig dan iemand anders om u te vertegenwoordigen. De machtiging moet u van tevoren opsturen of deze moet naar de zitting worden meegenomen.

  Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie een schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit aan burgemeester en wethouders. Zij nemen een beslissing over uw bezwaarschrift.

  Geen hoorzitting

  Als u zelf heeft aangegeven dat u uw bezwaarschrift niet mondeling wil toelichten, krijgt u geen uitnodiging voor een hoorzitting. Dit is ook het geval als uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk is. Dat betekent dat het niet in behandeling kan worden genomen omdat het niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als u te laat bezwaar maakt en hiervoor geen goede reden aangeeft. Uw bezwaarschrift wordt dan zonder uw mondelinge toelichting afgehandeld.

  Tijdens de bezwaarperiode

  Als u bezwaar maakt tegen een besluit betekent dit meestal niet dat dit besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft van kracht totdat er een beslissing over uw bezwaarschrift is genomen. Het kan zijn dat uw belangen hierdoor worden geschaad. Bijvoorbeeld omdat een bouwvergunning waartegen u bezwaar maakt gewoon wordt uitgevoerd. Of een bepaalde maatregel waarom u heeft gevraagd, wordt niet getroffen. Is dit het geval, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. De rechter kan dan bijvoorbeeld besluiten dat er voorlopig niet gebouwd mag worden. Als u zo'n verzoek indient, moet u tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

  Vragen

  Voor meer informatie over het besluit en het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met uw gemeente via telefoonnummer 14 0252. Voor inlichtingen voor het maken van bezwaar tegen gemeentelijke besluiten kunt u tevens contact opnemen met uw gemeente.


 • Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Lisse:

  DatumBetreftOnderwerp
  18-02-2020LisseNieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Akervoorderlaan naast 53A in Lisse, Kenmerk Z-20-113602

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-35601)

  18-02-2020LisseNieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Don Boscostraat 7 in Lisse, Kenmerk Z-20-114214

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-39751)

  18-02-2020LisseAfgehandelde omgevingsvergunning, Wagenstraat 23 in Lisse, Kenmerk Z-20-112538

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-39574)

  18-02-2020LisseAfgehandelde omgevingsvergunning, Akervoorderlaan 53A in Lisse, Kenmerk Z-19-107784

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-39556)

  18-02-2020LisseGemeente Lisse - Stopverbod Heereweg 347 - Lisse

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2020-9480)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.