Drimble

Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Randweg ongenummerd te Meijel

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 14 januari 2020, betreffende een object gelegen in Meijel.

informatie alleen over meijel

Inhoud Omgevingsvergunning:

Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Randweg ongenummerd te Meijel

De gemeente Peel en Maas is voornemens om een besluit te nemen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleg regenwaterbuffer op de locatie Randweg ongenummerd te Meijel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 18942151731. De vergunning zal worden verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • Handelen in strijd met regels bestemmingsplan

 • Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

  Het plan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het vastgestelde bestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.OMG0113-ON01.

  Bent u het niet eens met dit besluit?

  Dan kunt u gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling een zienswijzen bij ons indienen. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het ontwerpbesluit door. De termijn voor het indienen van een zienswijze start op 14 januari 2020 en bedraagt 6 weken.

  U kunt alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking indienen als u belangehebbende bent en binnen de zienswijzetermijn een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

  Meer informatie?

  Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Meijel:

  DatumBetreftOnderwerp
  21-02-2020Meijelverleende omgevingsvergunning Aan Sanders'Molen 18 te Meijel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-46706)

  20-02-2020MeijelAanvraag omgevingsvergunning Kurversweg 4 te Meijel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-45216)

  17-02-2020Meijelsloopmelding Berg 2 A te Meijel

  Betreft: Meldingen (gmb-2020-40685)

  17-02-2020Meijelverleende omgevingsvergunning Raadhuisplein 11 te Meijel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-40680)

  17-02-2020Meijelverleende omgevingsvergunning Rozenberg 10 te Meijel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-40676)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.