Drimble

Bosstraat 28 - Verleende omgevingsvergunning (Swalmen)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Roermond op 14 januari 2020, betreffende een object gelegen in Swalmen.

informatie alleen over swalmen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bosstraat 28
- Verleende omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond maakt bekend dat bij besluit van 6 januari 2020 omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van Bosstraat 28, 6071 XW te Swalmen:

nieuwbouw woning, geregistreerd onder zaaknummer 54136-2019, bestaande uit de volgende activiteit(en):

 • - bouwen van een bouwwerk: nieuwbouw woning;

 • - handeling in strijd met bestemmingsplan: nieuwbouw woning.

 • Tegen de verleende vergunning kan door belanghebbenden, die een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze kenbaar hebben gemaakt, van 15 januari 2020 tot 26 februari 2020 beroep worden ingesteld bij de rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

  De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. De indiener van een beroepschrift kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond.

  De verleende vergunning ligt vanaf 15 januari 2020 ter inzage bij het omgevingsloket in het Stadskantoor. Op afspraak kunt u de vergunning inzien.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Swalmen:

  DatumBetreftOnderwerp
  25-02-2020SwalmenBeekstraat 10 - Verleende Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-47627)

  25-02-2020SwalmenZandkuil ongenummerd - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-47564)

  18-02-2020SwalmenStationsstraat 28 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-40437)

  18-02-2020SwalmenRijksweg Noord 53 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-40427)

  18-02-2020SwalmenLucasstraat 5B - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-40380)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.