Drimble

Verleende omgevingsvergunning Ossendrecht - Calfven 20

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Woensdrecht op 8 januari 2020, betreffende een object gelegen in Ossendrecht.

informatie alleen over ossendrecht

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning Ossendrecht
- Calfven 20

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Calfven 20, 4641 RB Ossendrecht

Plaatsen van nieuwe dakramen, nieuwe raamkozijnen alsmede het wijzigen van het dak, de buitengevel en een nieuwe verdiepingsvloer

Verzonden 23 december 2019

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl/bezwaar.

Hoogerheide, 8 januari 2020


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Ossendrecht:

DatumBetreftOnderwerp
19-02-2020OssendrechtOssendrecht - Molendreef (kabels en leidingen, nutsvoorzieningen)

Betreft: Overig (gmb-2020-42750)

19-02-2020OssendrechtOssendrecht - Hinkelenoorddijk 1 (kabels en leidingen, telecom)

Betreft: Overig (gmb-2020-42768)

19-02-2020OssendrechtAangevraagde omgevingsvergunning Ossendrecht - Meiduinweg 22

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-42637)

12-02-2020OssendrechtAangevraagde omgevingsvergunning Ossendrecht - Moleneind 45

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-35368)

12-02-2020OssendrechtVerleende omgevingsvergunning Ossendrecht - Dorpsstraat 30

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-35398)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.