Drimble

Ontwerp-omgevingsvergunning uitbreiden bedrijfspand Nijborg 1 t/m 5 te Renswoude

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Renswoude op 23 december 2019, betreffende een object gelegen in Renswoude.

informatie alleen over renswoude

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerp-omgevingsvergunning uitbreiden bedrijfspand Nijborg 1 over de percelen Nijborg 3 en 5 (vervangende nieuwbouw)

Burgemeester en wethouders hebben een ontwerp-omgevingsvergunning vastgesteld ten behoeve van het uitbreiden van het bedrijfspand op Nijborg 1, dat zal worden uitgebreid over de percelen Nijborg 3 en 5 (vervangende nieuwbouw). Deze vergunning heeft betrekking op de activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (projectafwijkingsbesluit).

De gemeenteraad heeft op 10 december jl. de vereiste ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Beide ontwerpbesluiten liggen vanaf heden gedurende zes weken ter inzage en kunnen worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (Dorpsstraat 4, 3927 BD Renswoude). Geadviseerd wordt om vooraf een afspraak te maken als u het plan wilt komen inzien.

Een ieder kan tot 4 februari 2020 zijn of haar zienswijze op de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke zienswijze wordt gericht aan:

Burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door een afspraak te maken met Eveline Zech via de hieronder genoemde contactgegevens. Deze afspraak moet binnen de genoemde termijn hebben plaatsgevonden.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)

Renswoude, 23 december 2019


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Renswoude:

DatumBetreftOnderwerp
20-02-2020Gem. Renswoude24 februari 2020

Betreft: Overig

20-02-2020Gem. Renswoude24/02/2020 Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

Betreft: Apv vergunning

20-02-2020Gem. Renswoude24/02/2020 Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten

Betreft: Apv vergunning

20-02-2020Renswoude24/02/2020 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Betreft: Aanlegvergunning

10-02-2020RenswoudeVastgestelde gewijzigde bestemming Utrechtseweg 6 te Renswoude

Betreft: Overig (stcrt-2020-7997)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.