Drimble

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Muontsehiem 19 in Boksum

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Waadhoeke op 16 december 2019, betreffende een object gelegen in Boksum.

informatie alleen over boksum

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Muontsehiem 19 in Boksum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke hebben een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer V-20190419 voor een omgevingsvergunning aan de Muontsehiem 19 te Boksum. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft het bouwen van een kap op de garage. Het besluit is verzonden op 12 december 2019.

Heeft u vragen?

Voor informatie of het inzien van het besluit en de bijbehorende stukken kunt u contact met ons opnemen via vergunningen@waadhoeke.nl of telefoonnummer 0517-380380.

Bezwaar maken?

Indien u belanghebbende bent op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit.

U stuurt uw bezwaar naar:

College van burgemeester en wethouders van Waadhoeke

Postbus 58

8800 AB Franeker

In uw bezwaar staat in ieder geval:

 • uw naam en adres;

 • de datum;

 • het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • waarom u het niet eens bent met dit besluit;

 • uw handtekening.

 • Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

  Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

  Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

  Rechtbank Noord-Nederland

  Afdeling bestuursrecht

  Postbus 150

  9700 AD Groningen


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Boksum:

  DatumBetreftOnderwerp
  16-12-2019BoksumKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Muontsehiem 19 in Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-305038)

  05-12-2019BoksumKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning It Reedtsje 2 in Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295966)

  05-12-2019BoksumKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning It Reedtsje 2 in Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-295667)

  13-11-2019BoksumVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Sint Margrietwei 1, Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-275326)

  07-11-2019BoksumKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Muontsehiem 9 in Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270717)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.