Drimble

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Nijverheidsstraat 16 in Gouda

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Gouda op 13 december 2019, betreffende een object gelegen in Gouda.

informatie alleen over gouda

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Nijverheidsstraat 16 in Gouda

Op 9 december 2019 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Gouda een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2019670262. Dit betreft het aanbrengen van een onderheide vloer ter plaatse van de Nijverheidsstraat 16 in Gouda. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • bouwen

 • Inzien

  De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Gouda. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Gouda.

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda, postbus 1086, 2800 BB Gouda t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 10 december 2019 en bedraagt 6 weken.

  Voorlopige voorziening

  Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

  Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Inlichtingen

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Gouda:

  DatumBetreftOnderwerp
  24-01-2020GoudaKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Turfmarkt 142 in Gouda

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19913)

  24-01-2020GoudaKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Markt 40 in Gouda

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19988)

  24-01-2020GoudaKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middenmolenlaan 1 in Gouda

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19611)

  24-01-2020GoudaKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Onder de Boompjes 62 in Gouda

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19401)

  24-01-2020GoudaKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning van Baerlestraat 21 in Gouda

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19365)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.