Drimble

ODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, het vervangen van de dakbedekking en boeidelen vervangen schilderen, Van Pallandtstraat 76 en 78 Arnhem

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Arnhem op 11 december 2019, betreffende een object gelegen in Arnhem.

informatie alleen over arnhem

Inhoud Omgevingsvergunning:

ODRA Gemeente Arnhem
- Besluit omgevingsvergunning, het vervangen van de dakbedekking en boeidelen vervangen schilderen, Van Pallandtstraat 76 en 78 Arnhem

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen inzake een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Aanvraag vergunningsvrij

Zaakid: 1952112813

OLO-nummer: 4769889

Omschrijving: het vervangen van de dakbedekking en boeidelen vervangen schilderen

Adres: Van Pallandtstraat 76 en 78 Arnhem

Activiteit: Bouwen

Besluit: Vergunningvrij

Datum ondertekening: 26 november 2019

Datum verzending: 26 november 2019

Bezwaar

Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen.

Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over bovengenoemde beschikkingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het

e-mailadres is postbus@odra.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Arnhem:

DatumBetreftOnderwerp
12-02-2020ArnhemODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, het wijzigen van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning, Prinsessestraat 16 Arnhem

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-35005)

12-02-2020ArnhemODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, het aanbrengen van een led scherm op een bestaande reclame mast, Hazenkamp 36 Arnhem

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-34993)

12-02-2020ArnhemODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, het plaatsen van een tijdelijke mast, Cattepoelseweg parkeerterrein Kad. sect. B nr. 888 Arnhem

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-35021)

12-02-2020ArnhemODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, het verbouwen van de carport tot kantoor en berging, Moslaan 32 Arnhem

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-36155)

12-02-2020ArnhemODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, het gaat enkel om de aansluiting van de HWA op de beekbak, Beekstraat t.h.v. nr. 77 Arnhem

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-34984)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.