Drimble

Bestemmingsplan ‘Nieuw Meerzicht’ Lisse (gewijzigd) vastgesteld

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Lisse op 10 december 2019

informatie alleen over gemeente lisse

Inhoud Bestemmingsplan:

Bestemmingsplan ‘Nieuw Meerzicht’ Lisse (gewijzigd) vastgesteld

De gemeente Lisse heeft op 28 november 2019 het bestemmingsplan ‘Nieuw Meerzicht’ met imro-codering NL.IMRO.0553.Nieuwmeerzicht-VAX1’ (gewijzigd) vastgesteld.

Terinzagelegging

Het raadsbesluit en het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ‘Nieuw Meerzicht’ liggen van donderdag 12 december 2019 tot en met donderdag 23 januari 2020 ter inzage.

Wijziging

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn weergegeven in de ‘nota van beantwoording van zienswijzen’.

Inzien

U kunt het bestemmingsplan inzien bij het gemeentehuis van Lisse, Heereweg 254 te Lisse.

De digitale versie van dit vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Beroep

Van vrijdag 13 december 2019 tot en met donderdag 23 januari 2020 is het instellen van beroep mogelijk voor:

-belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht.

-belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

-iedere belanghebbende wat betreft de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Inwerkingtreden van het bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit treedt op vrijdag 24 januari 2020 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Informatie

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Lars Westman (l.westman@hltsamen.nl) of Renate van de Nes (r.vandenes@hltsamen.nl) van domein Ruimte of via telefoonnummer 14 0252.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Lisse:

DatumBetreftOnderwerp
16-01-2020Gem. LisseRegeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers 2020

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2020-11976)

14-01-2020LisseRECTIFICATIE Afgehandelde omgevingsvergunning, Kanaalstraat 1, Heereweg 177 t/m 179 R (eerder gepubliceerd als: hoek Kanaalstraat/Heereweg) in Lisse, Kenmerk Z-18-052755

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-8076)

14-01-2020LisseAfgehandelde omgevingsvergunning, Grote Beer 45 in Lisse, Kenmerk Z-19-107679

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-6458)

14-01-2020LisseAfgehandelde omgevingsvergunning, Prinsessestraat 74 in Lisse, Kenmerk Z-19-104604

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-6593)

14-01-2020LisseVerlengen beslistermijn omgevingsvergunning, Heereweg 452 in Lisse, Kenmerk Z-19-103437

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-7603)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.