Drimble

Kennisgeving omgevingsvergunning “Remisehof Blok K2” (Parkstad) (Rotterdam)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 6 december 2019, betreffende een object gelegen in Rotterdam.

informatie alleen over rotterdam

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving omgevingsvergunning “Remisehof Blok K2” (Parkstad)

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend ten behoeve van het realiseren van 79 woningen op de locatie gelegen aan de noordzijde van de Laan op Zuid en de zuidzijde van de Spoorweghaven. De omgevingsvergunning heeft betrekking op een afwijking van het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt later ingediend.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken, alsmede het besluit hogere waarden Wet geluidhinder, liggen met ingang van vrijdag 6 december 2019 tot en met vrijdag 17 januari 2020 ter inzage bij:

- Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 489 5241)

De omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder zijn, met de bijbehorende stukken, tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op adres Spoorweghaven 333, 3071 ZE Rotterdam bij ‘Berichten uit uw buurt’.

Rechtsmiddelen

Tegen de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de eerste dag van de terinzagelegging van het besluit beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen tegen het besluit als u op tijd tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingebracht, of als u aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

U moet het beroepschrift tegen het besluit richten aan:

Rechtbank Rotterdam

sector Bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Voorlopige voorziening

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt, indien u beroep hebt ingesteld tegen de omgevingsvergunning, tevens een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij voornoemde rechtbank. Wordt dat verzoek gedurende de beroepstermijn ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Rotterdam, 4 december 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rotterdam:

DatumBetreftOnderwerp
24-01-2020Rotterdamverleende omgevingsvergunning Driemanssteeweg 250

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19590)

24-01-2020Rotterdamverleende omgevingsvergunning Reserveboezemstraat 8

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19589)

24-01-2020Rotterdamverleende omgevingsvergunning Heemraadssingel 169

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19586)

24-01-2020Rotterdamverleende omgevingsvergunning Oostmaasstraat 7

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19582)

24-01-2020Rotterdamverleende omgevingsvergunning Kandelaarweg 1

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19580)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.