Drimble

Verleende omgevingsvergunning Weissenbruchlaan 32 (Rotterdam)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 6 december 2019, betreffende een object gelegen in Rotterdam.

informatie alleen over rotterdam

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning Weissenbruchlaan 32

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

Weissenbruchlaan 32 , 3054LN, het realiseren van een muurdoorbraak tussen twee bestaande woningen op de derde verdieping (datum besluit 03-12-2019, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.19.10.00525)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rotterdam:

DatumBetreftOnderwerp
20-01-2020RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Zijdewindestraat 135

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-13862)

20-01-2020RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Ravenswaard 5

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-13864)

20-01-2020RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Roer 337

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-13747)

20-01-2020RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Boergoensestraat 136

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-13778)

20-01-2020RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Groen van Prinstererstraat 107B

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-13849)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.