Drimble

Ontwerp bestemmingsplan Vliegende Vennen Noord-Oost fase III (Gemeente Gilze en Rijen)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Gilze en Rijen op 6 december 2019

informatie alleen over gemeente gilze en rijen

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerp bestemmingsplan Vliegende Vennen Noord-Oost fase III

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen hebben in haar vergadering besloten het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Vliegende Vennen Noord-Oost fase III’ voor eenieder ter inzage te leggen. Dit ontwerp bestemmingsplan betreft een plandeel van de nieuwbouwwijk Vliegende Vennen, meer precies gelegen ten zuiden van de Isabella van Spanjestraat en ten oosten van de Fanny Blankers Koenstraat in Rijen. Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.bpherzieningvvno3-ON01, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Vliegende Vennen Noord-Oost fase III ligt met ingang van 10 december 2019 tot en met 20 januari 2020, voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.gilzerijen.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@gilzerijen.nl.Tevens is het plan raadpleegbaar via de website www.gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, Bram Keijsers, bereikbaar via tel.: 088-3821448.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Gilze en Rijen:

DatumBetreftOnderwerp
15-01-2020GilzeVerleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-9074)

15-01-2020MolenschotVerleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-9069)

15-01-2020Gem. Gilze en RijenVerleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-9066)

15-01-2020Gem. Gilze en RijenVerleende vergunningen APV en bijzondere wetten

Betreft: Overig (gmb-2020-9057)

15-01-2020Gem. Gilze en RijenVerleende vergunningen APV en bijzondere wetten

Betreft: Overig (gmb-2020-9050)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.