Drimble

Ingekomen aanvraag, Workum, Snakkerburren 8 het bouwen van een garage/berging

Overig gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 5 december 2019, betreffende een object gelegen in Workum.

informatie alleen over workum

Inhoud Overig:

Ingekomen aanvraag, Workum, Snakkerburren 8 het bouwen van een garage/berging

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben binnengekregen:

Workum, Snakkerburren 8 OV20190957 het bouwen van een garage/berging (26-11-2019)

Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Workum:

DatumBetreftOnderwerp
23-01-2020WorkumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Snakkerburren 8 het bouwen van een garage/berging

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-16614)

23-01-2020WorkumIngekomen aanvraag, Workum, Tichtset 13 het aanleggen van een inrit

Betreft: Overig (gmb-2020-16422)

23-01-2020WorkumIngekomen aanvraag, Workum, Súd 128 het wijzigen van de bestemming naar wonen

Betreft: Overig (gmb-2020-16385)

23-01-2020WorkumIngekomen aanvraag, Workum, Begine 53 het vervangen van de kozijnen en deuren

Betreft: Overig (gmb-2020-16376)

16-01-2020WorkumIngekomen aanvraag, Workum, Brouwersdyk 19 het herbouwen en uitbreiden van de woning

Betreft: Overig (gmb-2020-10969)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.