Drimble

Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing plaatsen tijdelijke bouwmaterialen (plaatsen koelcontainer) M.W. van de Waalstraat 2

Overig gepubliceerd door de Gemeente Rhenen op 4 december 2019

informatie alleen over gemeente rhenen

Inhoud Overig:

Gemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing plaatsen tijdelijke bouwmaterialen (plaatsen koelcontainer) M.W. van de Waalstraat 2

De burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maakt/maken bekend in de periode van maandag 25 t/m vrijdag 29 november 2019 de volgende vergunning c.q. ontheffing is verleend:

27 november 2019

Plaatsen tijdelijke bouwmaterialen (b&w)

- Albert Heijn = plaatsen van een koelcontainer van maandag 9 tot en met 12 december 2019 naast het pand aan de M.W. van de Waalstraat 2 in Rhenen.

Tegen definitieve besluiten van het gemeentebestuur kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het gemeentebestuur t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 201, 3910 AE Rhenen. Op de enveloppe dient u in de linker bovenhoek te vermelden: “bezwaarschrift”.

In het gemeentehuis kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid afhalen. In deze brochure kun u alle informatie vinden over het indienen van een bezwaarschrift.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Rhenen:

DatumBetreftOnderwerp
16-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (verbouw woning) Teldersweg 67 en 69

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-12344)

16-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen - WET MILIEUBEHEER/melding activiteitenbesluit Grebbeweg 111

Betreft: Overig (gmb-2020-12340)

16-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (verbouw bijgebouw) Friesesteeg 28

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-12336)

16-01-2020Gem. RhenenBeleidsregels over vaststelling hoogte vermogen

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2020-12291)

16-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing tijdelijke reclame-uiting IT Open Dagen

Betreft: Overig (gmb-2020-12330)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.