Drimble

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Theresiastraat 17, Borne

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Borne op 4 december 2019, betreffende een object gelegen in Borne.

informatie alleen over borne

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Theresiastraat 17, Borne

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, verlengd:

Voor: het plaatsen van een dakkapel

Locatie: Theresiastraat 17 te Borne

Datum ontvangst: 9 oktober 2019

Termijn verlenging: 6 weken

Inzage

Bovenstaande besluiten liggen vanaf de dag van verzending gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen deze besluiten. U kunt tot uiterlijk zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 AH Zwolle.

Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Borne:

DatumBetreftOnderwerp
15-01-2020BorneGemeente Borne - verleende omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - H.J.S. Taylorlaan 1, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-11068)

15-01-2020BorneGemeente Borne - verleende omgevingsvergunning - kappen van een populier en het knotten van een wilg - Piepersveldweg t.h.v. huisnummer 5, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-11072)

15-01-2020BorneGemeente Borne - verleende omgevingsvergunning - bouwen van carports en bergingen - Hosbekkeweg 1, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-11083)

15-01-2020BorneGemeente Borne - verleende omgevingsvergunning - bouwen van 8 woningen - Veenbes 21, 23, 25, 31, 33, 39, 41 en 43, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-11062)

15-01-2020BorneGemeente Borne - verleende omgevingsvergunning - bouwen van 10 woningen - Veenbes 27, 29, 35 en 37 en Honingbes 34 t/m 44, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-11055)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.