Drimble

Gemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning Uitweg aanleggen of veranderen Utrechtsestraatweg 93

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Rhenen op 4 december 2019

informatie alleen over gemeente rhenen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Gemeente Rhenen
- Verleende omgevingsvergunning Uitweg aanleggen of veranderen Utrechtsestraatweg 93

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maakt bekend dat het in de periode van donderdag 21 november 2019 tot en met vrijdag 29 november 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning heeft verleend:

REGULIERE PROCEDURE

Uitweg aanleggen of veranderen

• Het verplaatsen van de uitweg, Utrechtsestraatweg 93, Elst. Aanvraagnummer 4707157. Datum bekendmaking besluit: 29 november 2019.

Ter inzage

U kunt via vergunningen@rhenen.nl vragen om de stukken behorende bij een omgevingsvergunning per e-mail toegestuurd te krijgen. Voor het inzien van de stukken op een computer in het Huis van de Gemeente kunt u telefonisch een afspraak maken via 14 0317.

Bezwaar

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een besluit, binnen zes weken na de bekendmaking ervan, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen naar postbus 201, 3910 AE in Rhenen, ter attentie van de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de verzenddatum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en uw bezwaren te bevatten.

Voorlopige voorziening

Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Rhenen:

DatumBetreftOnderwerp
16-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (verbouw woning) Teldersweg 67 en 69

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-12344)

16-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen - WET MILIEUBEHEER/melding activiteitenbesluit Grebbeweg 111

Betreft: Overig (gmb-2020-12340)

16-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (verbouw bijgebouw) Friesesteeg 28

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-12336)

16-01-2020Gem. RhenenBeleidsregels over vaststelling hoogte vermogen

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2020-12291)

16-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing tijdelijke reclame-uiting IT Open Dagen

Betreft: Overig (gmb-2020-12330)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.