Drimble

Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een wilg en een populier, Piepersveldweg t.h.v. huisnummer 5, Borne

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Borne op 4 december 2019, betreffende een object gelegen in Borne.

informatie alleen over borne

Inhoud Omgevingsvergunning:

Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een wilg en een populier, Piepersveldweg t.h.v. huisnummer 5, Borne

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, ontvangen:

Voor: het kappen van een wilg en een populier

Locatie: Piepersveldweg t.h.v. huisnummer 5 te Borne

Datum ontvangst: 27 november 2019

Wij willen u erop wijzen dat er op dit moment geen zienswijzen kunnen worden ingediend of bezwaar en beroep kan worden ingesteld tegen bovenstaande aanvragen. Op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt of besluit de uitgebreide voorbereidingsprocedure te volgen, wordt dit gepubliceerd in de week van Borne en digitaal gemeenteblad. In de publicatie zal worden aangegeven of u zienswijzen, bezwaar of beroep kunt indienen tegen het (ontwerp)besluit.

Inzage

De aanvragen liggen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Borne:

DatumBetreftOnderwerp
15-01-2020BorneGemeente Borne - verleende omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - H.J.S. Taylorlaan 1, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-11068)

15-01-2020BorneGemeente Borne - verleende omgevingsvergunning - kappen van een populier en het knotten van een wilg - Piepersveldweg t.h.v. huisnummer 5, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-11072)

15-01-2020BorneGemeente Borne - verleende omgevingsvergunning - bouwen van carports en bergingen - Hosbekkeweg 1, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-11083)

15-01-2020BorneGemeente Borne - verleende omgevingsvergunning - bouwen van 8 woningen - Veenbes 21, 23, 25, 31, 33, 39, 41 en 43, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-11062)

15-01-2020BorneGemeente Borne - verleende omgevingsvergunning - bouwen van 10 woningen - Veenbes 27, 29, 35 en 37 en Honingbes 34 t/m 44, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-11055)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.