Drimble

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning – Sweelinckhof 9 Terneuzen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Terneuzen op 4 december 2019, betreffende een object gelegen in Terneuzen.

informatie alleen over terneuzen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning – Sweelinckhof 9 Terneuzen

Zaaknummer: W-AOV190411

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen zijn voornemens een besluit te nemen op de aanvraag met zaaknummer W-AOV190411 voor het brandveilig gebruiken van het pand op de locatie Sweelinckhof 9 in Terneuzen.

Het voorgenomen besluit betreft de volgende onderdelen:

Brandveilig gebruik (vergunning)

Het voorgenomen besluit en de bijbehorende stukken kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 5 december 2019 tot 6 weken daarna digitaal worden ingezien. Hiervoor kunt u terecht, na een telefonische afspraak (14 0115), bij de publieksbalies in Terneuzen.

Tijdens deze periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de Gemeente Terneuzen, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken met team Vergunning en Handhaving, tel. 14 0115.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Terneuzen, 4 december 2019

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

J.G. (Jan) Princen, gemeentesecretaris

J.A.H. (Jan) Lonink, burgemeester


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Terneuzen:

DatumBetreftOnderwerp
22-01-2020TerneuzenIngekomen aanvraag omgevingsvergunning - Markt 9 in Terneuzen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-12767)

22-01-2020TerneuzenMelding voor brandveilig gebruik - Kennedylaan 98 in Terneuzen

Betreft: Overig (gmb-2020-15149)

22-01-2020TerneuzenIngekomen aanvraag omgevingsvergunning - Schumannstraat 1 in Terneuzen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-13933)

22-01-2020TerneuzenIngekomen aanvraag omgevingsvergunning - Duitslandweg 2 in Terneuzen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-15681)

22-01-2020TerneuzenIngekomen aanvraag omgevingsvergunning - de Jongestraat 1 in Terneuzen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-10005)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.