Drimble

Gemeente Gooise Meren - Reservering parkeerplaats minder validen op kenteken - Prinses Beatrixplantsoen te Bussum

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Gooise Meren op 4 december 2019, betreffende een object gelegen in Bussum.

informatie alleen over bussum

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente Gooise Meren
- Reservering parkeerplaats minder validen op kenteken
- Prinses Beatrixplantsoen te Bussum

Wettelijke bepalingen

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren een verkeersbesluit genomen.

Aanleiding verkeersbesluit

In het Prinses Beatrixplantsoen te Bussum wordt een minder validen parkeerplaats op kenteken gereserveerd. Om dit mogelijk te maken is een verkeersbesluit genomen.

Doelstelling verkeersbesluit

Het doel van het verkeersbesluit is het zo veel als mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overwegingen

Aan de hier van toepassing zijnde criteria is voldaan.

Overleg politie

Gelet op de BABW heeft overleg met de politie plaats gevonden.

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, op de website van de gemeente Gooise Meren en op de gemeentelijke pagina van het Naarder Nieuws, het Bussums Nieuws en het Muider Nieuws.

Besluit

Op grond van de overwegingen is namens het college van burgemeester en wethouders besloten om

in het Prinses Beatrixplantsoen te Bussum wordt een parkeerplaats voor minder validen op kenteken gereserveerd door het plaatsen van verkeersbord E6 zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990 plus onderbord met daarop het kenteken DP-373-S.

Tekening

Er is bij dit verkeersbesluit geen tekening gemaakt.

Bussum, 4 december 2019

Namens Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Dhr. I Keuning

afdelingshoofd BORG

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, postbus 6000, 1400 HA Bussum.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar heeft geen opschortende werking van het besluit. Indien er sprake is van onverwijlde spoed, dan kunt een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te laten treffen. U kunt dit verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats heeft. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bussum:

DatumBetreftOnderwerp
27-01-2020BussumAanvraag omgevingsvergunning Busken Huetlaan 16 te Bussum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-20256)

27-01-2020BussumAanvraag omgevingsvergunning Keizer Ottostraat 95 te Bussum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-20636)

24-01-2020BussumVerleende omgevingsvergunning Bredelaan 1 te Bussum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19431)

24-01-2020BussumAanvraag omgevingsvergunning Corverlaan 3 te Bussum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19899)

24-01-2020BussumVerleende omgevingsvergunning Groot Hertoginnelaan 52 te Bussum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19426)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.