Drimble

Reeweg 1c, Nes

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Ameland op 3 december 2019, betreffende een object gelegen in Nes.

informatie alleen over nes

Inhoud Omgevingsvergunning:

Reeweg 1c, Nes

Ontwerp-omgevingsvergunningen
- Reeweg 1c, Nes Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure Reeweg 1c Nes Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project: Nieuwbouw van een ambulancepost aan de Reeweg 1c in Nes. De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 18 juli 2019 en betreft de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nes:

DatumBetreftOnderwerp
14-01-2020NesVan der Stratenweg 13a in Nes

Betreft: Omgevingsvergunning

14-01-2020NesHiemkesweg 2 in Nes

Betreft: Omgevingsvergunning

08-01-2020NesMolenweg 7, Nes

Betreft: Omgevingsvergunning

07-01-2020NesBallumerweg 6 in Nes

Betreft: Omgevingsvergunning

07-01-2020NesBallumerweg 6 in Nes

Betreft: Omgevingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.