Drimble

Zwartbroekplein 3A - Verkeersbesluit (Roermond)

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Roermond op 3 december 2019, betreffende een object gelegen in Roermond.

informatie alleen over roermond

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Zwartbroekplein 3A
- Verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft een parkeerplaats bij Zwartbroekplein 3A, 6041 HX te Roermond als een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd. Deze gehandicaptenparkeerplaats is ten behoeve van een bepaald voertuig en ter plaatse is het parkeren van andere voertuigen dan het bepaalde voertuig verboden. Het besluit ligt van 3 december 2019 tot en met 14 januari 2020 ter inzage.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot en met 14 januari 2020 een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 900, 6040 AX ROERMOND.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • a. de naam en het adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d. de gronden van het bezwaar (motivering).

 • Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Roermond:

  DatumBetreftOnderwerp
  21-01-2020RoermondHeilige Geeststraat 16 - Wet milieubeheer

  Betreft: Overig (gmb-2020-14077)

  21-01-2020RoermondElmpterweg 41 - Wet milieubeheer

  Betreft: Overig (gmb-2020-14064)

  21-01-2020RoermondOranjelaan 79 - Verleende Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-13818)

  21-01-2020RoermondMaasnielderweg 88 - Verleende Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-13795)

  21-01-2020RoermondNiellerveld 4 - Verleende Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-13807)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.