Drimble

Kapellerpoort 1 - Verleende Omgevingsvergunning (Roermond)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Roermond op 3 december 2019, betreffende een object gelegen in Roermond.

informatie alleen over roermond

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kapellerpoort 1
- Verleende Omgevingsvergunning

Omschrijving (incl. locatie):

Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond: brandveilig gebruik

Activiteit(en):

gebruik bouwwerk of ander object en brandveiligheid

Registratienummer:

89748-2019

Datum bekendmaking besluit:

4 december 2019

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na publicatie van het besluit een beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, afdeling Publiekrecht, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Tot 16 januari 2020 is het mogelijk beroep aan te tekenen.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • a. de naam en het adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en eventueel de datum en het nummer van het besluit;

 • d. de gronden van het beroep.

 • Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het is gericht overgelegd.

  Voorlopige voorziening

  Wanneer beroep is ingesteld kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, daarnaast een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • - de naam en het adres van de indiener;

 • - de dagtekening van het beroep;

 • - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en eventueel de vermelding van de datum en het nummer van het besluit;

 • - de gronden van het beroep.

 • Bij het verzoekschrift dient een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd.

  Zowel voor het beroep als het verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierechten geheven.

  Burgers kunnen ook digitaal het beroep- en/ of verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwtoezicht, telefoonnummer (0475) 35 92 57. Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien bij het omgevingsloket in het Stadskantoor, Kazerneplein 7, 6041 TG te Roermond.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Roermond:

  DatumBetreftOnderwerp
  28-01-2020RoermondKarel Doormanplein/ Witte de Withstraat ongenummerd - ontwerp-omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-18620)

  28-01-2020RoermondHamstraat 7 - Verleende Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19743)

  28-01-2020RoermondVan Doesburgstraat 7 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19607)

  28-01-2020RoermondKasteel Aldenghoorstraat 12 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19601)

  28-01-2020RoermondHeinsbergerweg ongenummerd - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19578)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.