Drimble

Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Doltewâl 1 het realiseren van een open kapschuur

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 28 november 2019, betreffende een object gelegen in Workum.

informatie alleen over workum

Inhoud Omgevingsvergunning:

Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Doltewâl 1 het realiseren van een open kapschuur

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning vergunningsvrij is:

Workum, Doltewâl 1 OV20190894 het realiseren van een open kapschuur (datum verzending brief / besluit: 22-11-2019)

De aanvraag is beoordeeld aan de geldende wet- en regelgeving en daaruit is gebleken dat het bouwplan voldoet aan de eisen voor het vergunningsvrij bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht vergunningsvrij.

Tegen deze mededeling kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Workum:

DatumBetreftOnderwerp
16-01-2020WorkumIngekomen aanvraag, Workum, Brouwersdyk 19 het herbouwen en uitbreiden van de woning

Betreft: Overig (gmb-2020-10969)

16-01-2020WorkumIngekomen aanvraag, Workum, Hans Deinumstrjitte 21 het bouwen van een woning (wijziging eerdere vergunning)

Betreft: Overig (gmb-2020-11001)

16-01-2020WorkumVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Workum, Lutswei 2 A, het bouwen van een woning

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-10849)

16-01-2020WorkumVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Workum, Lutswei 2 A, het bouwen van een woning

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2020-3319)

09-01-2020WorkumIngekomen aanvraag, Workum, Brouwersdyk 34 het opsplitsen van de boerderij in 2 wooneenheden

Betreft: Overig (gmb-2020-5404)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.