Drimble

Aanvraag wijziging aanhangsel van een Drank- en Horecavergunning voor een paracommerciële rechtspersoon Beukenlaan 21 4854TA Bavel

Drank- en horecavergunning gepubliceerd door de Gemeente Breda op 26 november 2019, betreffende een object gelegen in Bavel.

informatie alleen over bavel

Inhoud Drank- en horecavergunning:

Wijziging van het aanhangsel

Kenmerk: Z2019-006376

Ontvangstdatum: 18-11-2019

Locatie: Beukenlaan 21 4854TA Bavel

Omschrijving: Drank- en Horecavergunning artikel 30a Drank- en Horecawet

De burgemeester heeft een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van het aanhangsel van de Drank- en Horecavergunning voor een paracommerciële rechtspersoon op Beukenlaan 21 4854TA Bavel. Dit betreft het bijschrijven of verwijderen van een leidinggevende van de bestaande paracommerciële Drank- en Horecavergunning.

Een paracommerciële rechtspersoon voert horeca-activiteiten uit die los staan van de hoofddoelstelling. Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie is het niet toegestaan om bijeenkomsten van persoonlijke aard de houden, zoals bruiloften en partijen, dan wel dit openlijk aan te prijzen. Dit wordt als voorschrift aan de vergunning verbonden.

Belanghebbenden kunnen op deze aanvraag een zienswijze indienen bij de burgemeester. Dit kan binnen 1 week na publicatie via www.breda.nl/zienswijze-indienen.

Aangevraagde en afgegeven vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact onder vermelding van kenmerk, locatie en omschrijving.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bavel:

DatumBetreftOnderwerp
29-01-2020BavelAanvraag omgevingsvergunning, het aan- en verbouwen van de woning, Vennekes 9 4854AR Bavel, District Oost Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-22769)

27-01-2020BavelVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, Verbouwing woning Fam. Van Gorp, Jan Oomenstraat 42 4854BD Bavel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-20221)

24-01-2020BavelIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, het aanleggen van containervelden, Lage Aard 1A 4854NM Bavel, District Oost Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-19591)

24-01-2020BavelVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakkapel (voorgevel), District Oost Breda, Akkerwei 25 4854NW Bavel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-18950)

23-01-2020BavelVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- of uitrit, Eikbergse Veld ong. Bavel, District Oost Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-18260)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.