Drimble

Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van carports en bergingen, Arrestanten- en IBT-complex, Hosbekkeweg 1, Borne

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Borne op 20 november 2019, betreffende een object gelegen in Borne.

informatie alleen over borne

Inhoud Omgevingsvergunning:

Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van carports en bergingen, Arrestanten- en IBT-complex, Hosbekkeweg 1, Borne

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, ontvangen:

Voor: bouwen van carports en bergingen

Locatie: Arrestanten- en IBT-complex, Hosbekkeweg 1 te Borne

Datum ontvangst: 12 november 2019

Wij willen u erop wijzen dat er op dit moment geen zienswijzen kunnen worden ingediend of bezwaar en beroep kan worden ingesteld tegen bovenstaande aanvragen. Op het moment dat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt of besluit de uitgebreide voorbereidingsprocedure te volgen, wordt dit gepubliceerd in de week van Borne en digitaal gemeenteblad. In de publicatie zal worden aangegeven of u zienswijzen, bezwaar of beroep kunt indienen tegen het (ontwerp)besluit.

Inzage

De aanvragen liggen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Borne:

DatumBetreftOnderwerp
04-12-2019BorneAanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een winkelpand, Stationsstraat 62, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-292814)

04-12-2019BorneIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, uitbouwen van de bestaande woning, Doormanstraat 10, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-292829)

04-12-2019BorneVerlengingsbesluit omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Theresiastraat 17, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-292834)

04-12-2019BorneOntwerpomgevingsvergunning, brandveilig gebruiken van het schoolgebouw Flora, Meidoornhof 2, Borne

Betreft: Overig (gmb-2019-292837)

04-12-2019BorneAanvraag omgevingsvergunning, kappen van een wilg en een populier, Piepersveldweg t.h.v. huisnummer 5, Borne

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-292823)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.